Mørk Lys

Statens Strålevern – veileder nr 14

Statens Strålevern / DSA – veileder

Statens Strålevern utga i 2017 veileder nr 14; “Veileder om strålebruk innen odontologi”. Her finner du viktig og relevant informasjon om røntgen på tannlegekontor/tannklinkk.

Husk: du er pliktig til å kjenne regelverket – og melde ditt utstyr hos DSA. Er du i tvil om du tidligere har registrert ditt røntgenutstyr (intraorale eller ekstraorale) så benytt anledningen til å komme ajour. Lurer du på noe så kontakt oss.

Lenke til Statens Stråleverns elektroniske kilderegistreringstjeneste: https://ems.nrpa.no/

Lenke til Altinn: http://ww.altinn.no

Lenke til Statens Strålevern: http://www.dsa.no

Tonne Dental AS har godkjenning HR05-18 for omsetning og utleie av strålekilder, intraorale og ekstraorale apparater, inkl. CBCT.