Mørk Lys

Faglige anbefalinger for smittevern i odontologisk praksis

Faglige anbefalinger for smittevern i odontologisk praksis

Internasjonalisering og økende forekomst av antibiotikaresistens har aktualisert behovet for felles retningslinjer for smittevern for all odontologisk praksis. NTF har nå gått sammen med fagmiljøene om å utarbeide slike felles anbefalinger.

hansker-smittevernAnbefalingene er utarbeidet i samarbeid mellom de tre odontologiske lærestedene, Kompetansesentret for dekontaminering ved OUS, Den norske tannlegeforening (NTF), Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet.

Last ned “Faglige anbefalinger for smitteverni odontlogisk praksis” (pdf)

Målet med faglige anbefalinger er å legge til rette for god praksis ved å gi oppdatert kunnskap og anbefalinger om smittevern i klinisk odontologisk praksis. Anbefalingene gir et faglig rammeverk for utforming, implementering og evaluering av interne infeksjonskontrollprogram, retningslinjer og prosedyrer knyttet til smittevern innen den norske tannhelsetjenesten. Anbefalingene gjelder alt personell som er direkte eller indirekte involvert i klinisk odontologisk virksomhet.