Mørk Lys

Personvernerklæring

Tonne Dental AS selger forbruksvarer, instrumenter og utstyr primært til tannleger, tannpleiere, tannhelsetjenesten, apotek og private forbrukere. Ved opprettelsen av kundekonto lagres opplysninger om navn, adresse, e-post, kundetype m.m. for å identifisere kundekontoen. I bakenforliggende system lagres gjerne ytterligere opplysninger, f.eks. organisasjonsnummer, e-post, faktureringsdetaljer m.v. Denne erklæring oppdateres ved behov. Sist oppdatert 04.09.2022.


Behandlingsansvarlig

Ansvarlig for behandling av personopplysninger i Tonne Dental AS er daglig leder, Jahn-Ivar Emberland, e-post jahnivar@tonnedental.no. Telefon 66892050.

Personopplysninger som lagres

For privatkunder lagres navn, adresse, telefonnummer og e-post-adresse i forbindelse med leveransen og evt. Vipps-oppgjør. I noen tilfeller, når det er snakk om refusjoner via bank så lagres også bankkontonummer. Opplysningene lagres så lenge regnskapslovgivning pålegger oss å lagre dokumentasjon.

De fleste av våre kunder er foretak, ulike selskapsformer, hvor opplysninger om selskapet som navn, foretaksnummer, eier/daglig leder, kontaktperson, adresse, e-post m.v. lagres. I noen tilfeller bankkontonummer i forbindelse med refusjoner. I tilfeller hvor leveranse finansieres som leie/leasingavtale så lagres også personnummer på involverte parter i leie/leasingkontrakten. Opplysningene lagres frem til leie/leasingavtalen utløper og er oppgjort, og/eller så lenge regnskapslovgivningen pålegger oss å lagre dokumentasjon. For alle kunder lagres kjøpshistorikk, lagres så lenge regnskapslovgivingen pålegger oss å lagre dokumentasjon.

Formål med behandlingen

Vi behandler opplysningene for å kunne gjennomføre våre forpliktelser etter avtale med deg.

Vi benytter også opplysningene for å kunne gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med ditt kjøp via e-post, telefon, SMS og postutsendelser.

Grunnlaget for behandlingen

Informasjon om navn, adresse, telefon, e-postadresse benyttes for å oppfylle kjøpsavtalen. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens artikkel Art 6(1)(b).

Der du har samtykket til det benyttes også opplysningene til å gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med ditt kjøp via e-post, telefon og SMS. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen Art 6 (1)(a). Du kan når som helst takke nei eller gi melding om å ikke lenger motta slik informasjon fra oss.

Innhenting av opplysninger

For alle kunder som benytter webshop lagres adferdsmønster på webshop, dvs. hvordan den enkelte kunde navigerer på siden. Disse opplysningene benyttes bare for å veilede kunde i webshop, samt tilpasset annonsering i selve webshop.

Utlevering av opplysninger til tredjepart

Tonne Dental AS deler aldri firmaopplysninger, personopplysninger, kjøpshistorikk osv. til andre foretak enn til eget formål og drift. Eget formål kan f.eks. være til tredjepart som skal sende ut varer (fraktselskap), kundeblad, sende ut faktura/kreditnota/ordrebekreftelse osv. Opplysninger om kundeforholdet kan også utleveres til kundens regnskapsfører/revisor etter forespørsel fra slike. Opplysninger om kundeforholdet kan utleveres til bank/leie-/leasingselskap ved finansiering av kjøpet.

Ved alvorlige hendelser hvor f.eks. et eller flere solgte produkter kan utgjøre helsefare kan Tonne Dental AS utlevere kundeopplysninger til tredjepart for å begrense skade.  

Vi vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre, med mindre vi er rettslig forpliktet til det.

Sletting av personopplysninger

Opplysninger vi har mottatt i forbindelse med ditt kjøp og kundeforhold lagres i vårt aktive kunderegister, slik at vi kan bistå deg ved eventuelle fremtidige kjøp. Lagringstiden er ikke definert. Vi sletter kundekonto og historikk tidligst etter 5 år (ref. regnskapslovgivningen). Ønskes opplysningene slettet etter 5 år foretar vi manuell anonymisering av kontoen.


Rettigheter for den registrerte

Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger.

Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

Informasjonssikkerhet

Vi sikrer dine personopplysninger ved både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll, samt ved kryptering av sensitive deler av avgitte opplysninger.


Kontaktinformasjon

Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sende skriftlig til følgende adresse: personvern@tdental.no